First some Swedish ad's
 

 

     
här är några gamla fina svenska
 
reklmbilder på Loadstars som
 
Anders Willgård bidragit med
 
från sitt stora arkiv... TACK!!!
             

Some AD's that I bougth on eBay

     
the FAT
and the CURIOUS
 
another ad.
 
V8 diesel, DV-462
 
the first one...?